Ogłoszenia

Szczegóły

 INFORMACJA DLA RODZICÓW


WAŻNA INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW
Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Na podstawie § 18 ust.1 i 3 Rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. z późn. zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej informuje, że po dokładnej analizie ryzyka związanego z sytuacją epidemiologiczną (COVID - 19) oraz w porozumieniu z organem prowadzącym, zawiesza funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych z dniem 6 maja 2020 r. do odwołania. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor szkoły

Elżbieta Kuźma


WZNOWIENIE DZIAŁANOŚCI

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Od 4 maja br. poradnie psychologiczno - pedagogiczne wznowiły swoją działalność. Będą wydawać opinie oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
czy indywidualnego nauczania.


INFORMACJE DLA RODZICÓW O KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOLE

17 marca br. Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski, skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół do organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość.

W związku z tym, informuję, że:

 1. W edukacji przedszkolnej nauczyciele będą kontaktować się z Rodzicami telefonicznie poprzez rozmowy i sms-y.
 2. W klasach I - VIII informacje przekazywane będą uczniom przez e-dziennik.
  W przypadku nieodebrania wiadomości od nauczyciela w ciągu 3 dni, nauczyciele poszczególnych przedmiotów zgłaszają ten fakt wychowawcy. Wychowawca telefonicznie kontaktuje się z rodzicem. W przypadku braku kontaktu telefonicznego, wychowawca zobowiązany jest przesłać wydrukowane materiały drogą pocztową.
 3. Zgodnie z planem lekcji, nauczyciele systematycznie do godziny 12:00 przesyłają materiały dostosowane do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów. Każdy nauczyciel dostosuje zasady oceniania ze swojego przedmiotu do zdalnego nauczania oraz ustali termin zwrotu prac uczniów.
 4. Rodzic powinien zapewnić dziecku stanowisko do zdalnego nauczania (dostęp
  do komputera, laptopa, smartfona z dostępem do Internetu). W przypadku braku dostępu do Internetu Rodzic ma obowiązek poinformować o tym wychowawcę klasy.
  W tym przypadku wydrukowane materiały zostaną przesłane drogą pocztową.
 5. W zaistniałej sytuacji, Rodzice proszeni są o wspieranie nauczycieli w zdalnym nauczaniu poprzez motywowanie swoich dzieci do systematycznego uczenia się.
 6. Aby zadbać o bezpieczeństwo w sieci, należy zaktualizować program antywirusowy
  oraz korzystać z bezpiecznych stron internetowych.

W najbliższym czasie Ministerstwo Edukacji Narodowej wyda rozporządzenie, które ureguluje organizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego nauczania).

Prosimy na bieżąco śledzić stronę internetową szkoły oraz e-dziennik.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Elżbieta Kuźma

 


Dni otwarte – godz. 15.00 - 16.00

16 października 2019 r. (środa)

15 kwietnia 2020 r. (środa)

Terminy zebrań z rodzicami

(godz. 15.00)

11 września 2019 r.

13 listopada 2019 r.

5 lutego 2020 r.

20 maja 2020 r.


Czas trwania lekcji

   

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

   
© All Rights Reserved J.G. 2016