Strona główna

Strona główna


Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej informuje, że do 31 lipca 2020 r. nauczyciele oddziałów przedszkolnych dyżurują w godzinach od 8.00 do 13.00. Dzieci z oddziałów przedszkolnych mogą uczestniczyćw zajęciach opiekuńczych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Dyrektor
Elżbieta Kuźma

przedszkole


kon r

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

            Dziś żegnamy rok szkolny, bardzo trudny rok. Rok, jakiego jeszcze w historii edukacji nie było. Pandemia, zawieszenie lekcji, nauka zdalna, stres wynikający z niepewności, co będzie jutro. Rzeczywistość nas zaskoczyła. Wszyscy musieliśmy nauczyć się funkcjonować w nowym, niepewnym, trudnym czasie.

            Był to też niewątpliwie czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku. Ale, Drodzy Uczniowie, stanęliście na wysokości zadania, czego dowodem są promocje do wyższych klas, świadectwa ukończenia szkoły oraz, co jest wynikiem solidnej, a przecież właściwie samodzielnej pracy - świadectwa z czerwonym paskiem, nagrody, stypendia naukowe.

            Dziś rozpoczynają się wakacje. Wykorzystajcie ten czas najlepiej, jak potraficie. Odpocznijcie od ciężkiej pracy i nabierzcie sił do kolejnych wyzwań… Nie wiadomo bowiem, co przyniesie nam kolejny rok szkolny.

            Dziękujemy Wam za efektywną pracę, gratulujemy wyników w nauce. A na ten wakacyjny czas życzymy Wam dużo słońca, radości, pięknych widoków. Ale pamiętajcie też, że czas spędzony radośnie, szczęśliwie, to czas spędzony bezpiecznie. Bądźcie więc rozsądni i przezorni.

            Szczególne słowa kierujemy do uczniów klasy VIII. Dla Was skończył się pewien etap w życiu. Trudno uwierzyć, że te lata spędzone razem, tak szybko minęły. Przed Wami nowe, nieznane środowisko szkolne, nowe wyzwania, coraz bliżej dorosły świat. Idźcie więc śmiało w nieznane, zdobywajcie świat i pamiętajcie o nas, bo my będziemy Was długo wspominać. Bądźcie szczęśliwi!

Szanowni Rodzice

Wam, dziękujemy za wyrozumiałość, cierpliwość i ciężką pracę, bo to przecież na Waszych barkach spoczął ciężar sprostania tym wszystkim przeciwnościom. Dlatego też i w Państwa stronę kierujemy życzenia przede wszystkim odpoczynku i w miarę udanych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu, z nadzieją, że już w szkole!

            Dyrektor Szkoły oraz Rada Pedagogiczna


Odbiór świadectw – komunikat

            Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie !

Rok szkolny 2019/2020 zbliża się do końca. Ze względu jednak na sytuację epidemiczną w kraju i bezpieczeństwo wszystkich – uczniów, rodziców, pracowników szkoły, uroczystego zakończenia roku w formie tradycyjnej nie będzie.

W związku z tym, dyplomy ukończenia przedszkola, świadectwa promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody za osiągnięcia w nauce, odebrać należy (uczeń lub rodzic/prawny opiekun) w sekretariacie szkoły, 26 czerwca w wyznaczonych dla poszczególnych klas godzinach. Tego dnia będzie można odebrać też karty rowerowe oraz stypendia za wyniki w nauce.

Harmonogram odbioru dokumentów

1. klasa VIII – 8:00-9:00

2. oddziały przedszkolne – 9:00-9:30

3. klasa I – 9:30-10:00

4. klasa II – 10:00-10:30

5. klasa III – 10:30 – 11:00

6. klasa IV – 11:00 – 11:30

7. klasa V – 11:30 – 12:00

8. klasa VIA – 12:00-12:30

9. klasa VIB – 12:30-13:00

10. klasa VII – 13:00-13:30

            Proszę o dostosowanie się do harmonogramu oraz reżimu sanitarnego – maseczki, zachowanie odległości, dezynfekcja rąk.

            Informuję jednocześnie, że termin 26 czerwca nie jest terminem ostatecznym. Dokumenty można odebrać w dniach 29 – 30 czerwca , w godzinach – 8.00 – 13.00 lub we wrześniu, po powrocie do szkoły.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Kuźma


Stypendyści i uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu  

w roku szkolnym 2019/2020

Oddział przedszkolny – grupa A

Filip Rak, Juliusz Piróg, Anna Dybioch, Wiktoria Cybura, Zuzanna Gradziuk, Blanka Krupa, Miłosz Pakuła, Zuzanna Pawlik, Dominik Oryszczak

Oddział przedszkolny – grupa B

Magdalena Szykulska, Anna Kapłon, Lena Turczyn, Tomasz Krawczyk, Laura Kniaź, Damian Artymiak

Klasa I

Julia Soboń, Oliwia Bil, Maja Artymiak, Dawid Pliżga, Amelia Szewczuk, Szymon Kalita, Małgorzata Kania

Klasa II

Maja Krawczyk, Kacper Konopa, Oskar Szewera, Martyna Berdzik, Krzysztof Kański

Klasa III

Anna Kołtun, Joanna Buczek, Natalia Bielak

Klasa IV

Maja Kniaź, Eryk Szpakowski, Nikola Teterycz, Szymon Stropek, Zuzanna Buryło, Julia Bielak, Jakub Kolano, Julia Wiśniewska

Klasa V

Maja Cios, Amelia Greszta, Amelia Roczniak, Roksana Włoszuk, Lena Lewusz, Dominika Pawlik, Gabriela Pupiec, Paulina Dziurdza, Nikola Nogas, Olivia Brzozowska, Dominika Ścirka, Maria Skrzyńska

Klasa VIa

Izabela Kukiełka, Dawid Greszta, Jan Radlinski, Jakub Skiba, Dawid Kozyrski, Agnieszka Świergoń, Jakub Buczek, Julia Kwaśniuk

Klasa VIb

Oliwia Krupa

Klasa VII

Julia Lewusz, Kamila Świergoń, Izabela Chadam, Paulina Teterycz

Klasa VIII

Paulina Szawracka, Igor Cios, Julia Kowalczuk, Katarzyna Skrzyńska, Szymon Kania

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali stypendium naukowe ufundowane przez Wójta Gminy Adamów.

L.p. Nazwisko i imię ucznia Klasa Średnia ocen Kwota stypendium
1 Kniaź Maja IV 5,2 130,00
2 Szpakowski Eryk IV 5,2 130,00
3 Teterycz Nikola IV 5,1 120,00
4 Stropek Szymon IV 4,8 70,00
5 Buryło Zuzanna IV 4,8 70,00
6 Cios Maja V 5,4 150,00
7 Roczniak Amelia V 5,4 150,00
8 Włoszuk Roksana V 5,3 140,00
9 Greszta Amelia V 5,3 140,00
10 Lewusz Lena V 5,2 130,00
11 Pupiec Gabriela V 5,0 110,00
12 Pawlik Dominika V 5,0 110,00
13 Dziurdza Paulina V 4,9 100,00
14 Nogas Nikola V 4,8 70,00
15 Kukiełka Izabela VIa 5,2 130,00
16 Greszta Dawid VIa 5,0 110,00
17 Radliński Jan VIa 4,9 100,00
18 Skiba Jakub VIa 4,8 70,00
19 Kozyrski Dawid VIa 4,8 70,00
20 Krupa Oliwia VIb 5,0 110,00
21 Lewusz Julia VII 4,9 100,00
22 Świergoń Kamila VII 4,8 70,00
23 Szawracka Paulina VIII 5,1 120,00
24 Cios Igor VIII 5,0 110,00
25 Kowalczuk Julia VIII 4,9 100,00

Uczniowie, którzy otrzymali nagrody za 100% frekwencję

Klasa II

Krzysztof Kański, Maja Krawczyk, Oskar Szewera, Anna Świergoń

Klasa III

Anna Kołtun, Wojciech Świergoń

Klasa IV

Katarzyna Świergoń

Klasa V

Dominika Pawlik, Wiktor Świergoń

Klasa VIa

Oskar Pawlik, Agnieszka Świergoń

Klasa VIb

Bartosz Dziuba

Wzorowi Czytelnicy

Anna Kołtun, Dominika Ścirka, Kacper Najda


WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Od 4 maja br. poradnie psychologiczno - pedagogiczne wznowiły swoją działalność. Będą wydawać opinie oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
czy indywidualnego nauczania.

Dyrektor szkoły

Elżbieta Kuźma


Motto

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali ...”

Jan Paweł II


Misja szkoły

1. Uczymy prawdy.

2. Kształtujemy piękno.

3. Wychowujemy do twórczego działania w samodzielnym życiu.

4. Działamy po to, aby:

- nasi uczniowie maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w każdym aspekcie: intelektualnym, duchowym, społecznym, emocjonalnym i fizycznym;

- rodzice darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania;

- nauczyciele mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy;

- szkoła cieszyła się uznaniem środowiska.

Wizja szkoły

Szkoła stwarza uczniom szansę wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności kluczowych dla człowieka XXI wieku, które są niezbędne do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie


 


Rozkład jazdy autobusów szkolnych od 03.09.2019 r.

   

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

   
© All Rights Reserved J.G. 2016