Strona główna

Strona główna

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W SZEWNI GÓRNEJ W DOBIE PANDEMII COVID-19


Szanowni Państwo

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 listopada 2020 r. informuję, że od poniedziałku, tj. od 30 listopada 2020 r.   do 03 stycznia 2021 r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej.

Lekcje nadal będą prowadzone zdalnie (on-line) z wykorzystaniem MS Teams.

Tygodniowy rozkład zajęć dla klas I – VIII pozostaje bez zmian (rozkład zajęć obowiązujący od 01.09.2020 r.).

Na każdej lekcji nauczyciel sprawdza listę obecności ucznia (aktywna obecność ucznia na lekcji jest obowiązkowa). 

Uczniom z klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 i wyrażą taką chęć, szkoła zapewni opiekę świetlicową.

Oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian.  

Dla uczniów klasy VIII są zorganizowane stacjonarne konsultacje grupowe z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka i język angielski).

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Elżbieta Kuźma


Zasady organizacji pracy w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich

w Szewni Górnej związane z możliwością czasowego ograniczenia

funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19, w tym zasady

organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość - zobacz więcej ...


Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego
– wspólny list szefów MEN, MI i GIS

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

List Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury i Głównegoi Inspektora Sanitarnego


Rozkład jazdy autobusów szkolnych od 02.09.2020 r.


NR KONTA STOŁÓWKI SZKOLNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOBRODZIE

66 9639 0009 2002 0057 3719 0003

NR KONTA RADY RODZICÓW

BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOBRODZIE

11 9639 0009 3002 0057 1119 0001


10zasad

 10rodzic


„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali ...”

Jan Paweł II


Misja szkoły

1. Uczymy prawdy.

2. Kształtujemy piękno.

3. Wychowujemy do twórczego działania w samodzielnym życiu.

4. Działamy po to, aby:

- nasi uczniowie maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w każdym aspekcie: intelektualnym, duchowym, społecznym, emocjonalnym i fizycznym;

- rodzice darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania;

- nauczyciele mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy;

- szkoła cieszyła się uznaniem środowiska.

Wizja szkoły

Szkoła stwarza uczniom szansę wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności kluczowych dla człowieka XXI wieku, które są niezbędne do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie


 

 

   

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

   
© All Rights Reserved J.G. 2016