Strona główna

Strona główna

Procedury Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej


Regulamin REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W SZEWNI GÓRNEJ W DOBIE PANDEMII COVID-19


rekrutacja

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 pobierz

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022 pobierz

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 pobierz

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022 pobierz

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 pobierz

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Adamów Nr 7-2021

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7-2021 Wójta Gminy Adamów


1460x616 Od 17 do 19 marca tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane

przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br. Przedstawiamy szczegółowy harmonogram. zobacz więcej ....


 konkurs m


naukazdalnaINFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej   informuje,
że:

  1. od 15 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII ( zajęcia odbywają się zdalnie on-line),
  2. uczniowie klasy ósmej korzystają z konsultacji w trybie stacjonarnym zgodnie z harmonogramem,
  3. uczniowie klas I - III kontynuują naukę w trybie stacjonarym,
  4. oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian.

W szkole obowiązują procedury bezpieczeństwa wprowadzone od dnia 01 września 2020 r.

Życzę zdrowia.

Dyrektor szkoły

Elżbieta Kuźma


1 Wykaz dzieci i uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu w I półroczu roku szkolnego 2020/2021  - zobacz...


pomoc Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla Uczniów i Rodziców

Uczniowie i rodzice, we współpracy ze szkołami, mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo takie wsparcie oferuje również poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. czytaj więcej ...


pomoc 770x390   Szanowni Państwo!

W dniu 10 lutego 2021 roku, otwarty został Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – w ramach I poziomu referencyjnego nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zakres i szczegółowe warunki udzielania świadczeń określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2019 poz. 1285 z póżn. zm.) zobacz ...


nauka Zasady organizacji pracy w Szkole Podstawowej w Szewni Górnej związane z możliwością czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19, w tym zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. - zobacz ...


Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego
– wspólny list szefów MEN, MI i GIS

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

List Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury i Głównegoi Inspektora Sanitarnego


 autoRozkład jazdy autobusów szkolnych od 01.02.2021 r.


NR KONTA STOŁÓWKI SZKOLNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOBRODZIE

66 9639 0009 2002 0057 3719 0003

NR KONTA RADY RODZICÓW

BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOBRODZIE

11 9639 0009 3002 0057 1119 0001


10zasad

 10rodzic


„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali ...”

Jan Paweł II


Misja szkoły

1. Uczymy prawdy.

2. Kształtujemy piękno.

3. Wychowujemy do twórczego działania w samodzielnym życiu.

4. Działamy po to, aby:

- nasi uczniowie maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w każdym aspekcie: intelektualnym, duchowym, społecznym, emocjonalnym i fizycznym;

- rodzice darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania;

- nauczyciele mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy;

- szkoła cieszyła się uznaniem środowiska.

Wizja szkoły

Szkoła stwarza uczniom szansę wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności kluczowych dla człowieka XXI wieku, które są niezbędne do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie


 

 

   

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

   
© All Rights Reserved J.G. 2016